Loading...
  • Destek Hattı: +90 (850) 346 47 26

Satış Sözleşmesi

(ÖN BİLGİ FORMU) 1-TARAFLAR 1-1 SATICI BİLGİLERİ : Ünvanı : İmece Pazarlama Doğrudan Satış Tic. Ltd. Şti. Adres : Reşatbey Mah. 62024 Sok. 8/11 Salih Bosna Sitesi A Blok Kat:3 Seyhan Adana Tel : 0322 456 01 27 Faks : 0322 456 01 27 E-posta : bilgi@imecesistem.com.tr Hesap Bilgileri : GARANTİ BANKASI GAZİPAŞA ŞB. 660/6296596 IBAN: TR38 0006 2000 6600 0006 2965 96 Tic. Sicil No : ADANA/70489 Mersis No : 0-4740-3998-2400011 Oda Sicil No :- Vergi Dairesi / No : ZİYAPAŞA VD / 4740399824 1-2 ALICI BİLGİLERİ : Sipariş Özetinde belirtilen Üye ve Teslimat Bilgileri Geçerlidir. Teslim Tarihi : Ürünler en geç 5 iş günü içerisinde kargoya verilir. Teslimat Şekli : Belirtilen adrese kargo ile elden teslim. 2-KONU : İş bu Satış Sözleşmesi /Ön Bilgi formunun konusu, SATICI’nın SİPARİŞ VEREN/ ALICI’ya www.imecesistem.com.tr  internet sitesi üzerinden satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Metni alacaktır. Ancak ALICI’nın yaşını yanlış yazmasından dolayı SATICI’ya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir. 4-CAYMA HAKKI : 4.1.” Bu sözleşmenin kurulduğu veya malın teslim alındığı tarihten itibaren (14) ondörtgün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkınız bulunmaktadır. Cayma süresi içinde sözleşmeye konu mal veya hizmet karşılığında herhangi bir isim altında ödeme yapmanızı veya borç altına sokan herhangi bir belge vermenizi istemeyeceğimizi ve cayma bildiriminin tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren en geç (14) ondört gün içerisinde malı geri almayı taahhüt ederiz’’ 5-CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER a)Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler. b)Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler. c)Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler. d)Malın tesliminden sonra ambalajın açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler. e)Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler. 6-Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI ya aittir. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. 7-Cayma hakkının kullanılması için 14(ondört) günlük süre içinde SATICI’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen ‘’Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler’’ hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde; 7.1-3.Kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası (her iki sureti), Kurumsal ise düzenlenmiş olan iade faturası ile birlikte iade formu, iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. 8-Cayma hakkının kullanılması nedeni ile SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir. 9-Sözleşme konusu herbir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 10-SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. 11-SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu 3 iş günü içerisinde ALICI’ya bildireceğini kabul eder. ALICI’da siparişin iptal edilmesini, varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimatın ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkına haizdir. 12-ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini, eğer ürün gönderilmişse, ALICI sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 13-ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi veya ürünün iade edilmesi halinde ALICI’nın net orijinal maliyetinin 0’ünden uygun kesintiler (komisyonlar, vergiler, primler ve yasal alacaklar) çıkarıldıktan sonra kalan miktar ödemenin yapıldığı kredi kartına yada banka hesabına 14 gün içinde iade edilir. ALICI, kredi kartına yapılan iadenin banka tarafından kendisine gecikmeli olarak yansıtılmasından SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 14-ALICI’nın ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğrayacağı zarar ve ziyanı ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 15-ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden rapor tutturmak suretiyle teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız olduğu kabul edilecektir. 16-Ürün iadeleri anlaşmalı olduğumuz kargo şirketinden hiçbir ücret ödemeden gönderilebilir. Farklı kargo şirketleri ile yapılan gönderilerde kargo ücreti gönderene aittir. 17-Web sayfamızda, PHP kodu ile MYSQL veri tabanı ile yazılım yapılmakta olup veri güvenliğiniz 128 bit RAPİD SSL tarafından güvenlik sertifikası ile sağlanmaktadır. 18-İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı’nın veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 19-Sözleşme konusu mal yada hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı, ödeme, ürün bilgisi, teslimat, kargo ve fatura bilgileri ile ALICI ve SATICI bilgileri sipariş özetinde sunulduğu gibidir. 20-http://www.imecesistem.com.tr’den kredi kartı yada banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren 1(bir) hafta içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişlerin verildiği an değil ödemelerin hesaba ulaştığı andır. Ödemeli gönderi yada posta çeki gibi şirket ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez. 21-ALICI, SATICI’ya ait www.imecesistem.com.tr internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dahil fiyatını, varsa kargo ücretini, ödeme ve teslimat bilgilerini, cayma hakkının olduğunu ve cayma hakkını hangi durumlarda kullanıp kullanamayacağını, şikayete yönelik çözüm yöntemlerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini ve bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 22-ALICI,işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, SATICI’ya ait www.imecesistem.com.tr internet sitesinde bulunan KULLANICI SÖZLEŞMESİNİ doğru ve eksiksiz olarak okuyup anladığını ve bu kurallar çerçevesinde hareket edeceğini, KULLANICI SÖZLEŞMESİ’nin bu sözleşmenin ayrılmaz ve tamamlayıcı bir parçası olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
BACK TO TOP